Mountain Project Logo

Sheis vn

Hà Nội, Việt Nam

Member Since
Mar 29, 2023
Last Visit: Mar 29, 2023
0 Points DetailsDrop down

Favorite Climbs
Tất cả các đối tác của sheis đều có trình độ chuyên môn sâu trong lĩnh vực và có giấy phép hoạt động theo đúng quy định của nhà nước. Sự hoạt động của các chuyên gia và thương hiệu đều đặt dưới sự giám sát và đánh giá từ phía người dùng. Từ đó, tạo nên một chuẩn mực chung và trách nhiệm của mỗi thương hiệu và chuyên gia khi trở thành đối tác của Sheis.

Bên cạnh mô hìn
Other Interests
Sheis.vn là Ứng dụng kết nối làm đẹp, thẩm mỹ và sức khỏe đầu tiên tại Việt Nam dành cho đối tượng phụ nữ. Tiền thân là cộng đồng review, đánh giá và cung cấp thông tin cho bạn gái được thành lập vào năm 2015, đến nay Sheis đã phát triển trở thành 1 ứng dụng không thể thiếu dành cho bạn gái. Với mô hình kết nối người dùng và các chuyên gia, thương hiệu thẩm mỹ, làm đẹp, sức k


Shared Routes

None yet.

Shared Areas

None yet.

Shared Photos

None yet.

Shared Approach Trails

None yet.

Page Improvements

None yet.

Personal Photo Albums

Personal Albums are for photos that don't belong in the route database.
Welcome

Join the Community

Create your FREE account today!
Already have an account? Login to close this notice.

Get Started