Mountain Project Logo

tongkhodieuhoa nagakawa


Member Since
Mar 1, 2021
Last Visit: Mar 3, 2021
0 Points Details

Other Interests
Điều hoà Nagakawa chính hãng, bán hàng tại kho giá tốt nhất Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, lắp đặt nhanh trong ngày đối với các dòng điều hoà Nagakawa
More Info


To-Do List

None yet.

Ticks

None yet.

Tick Breakdown
Trad Sport Boulder Ice

Pitches Routes Days Out
90 Days 0 0 0
Last Year 0 0 0
5 Years 0 0 0
All Time 0 0 0

Where tongkhodieuhoa Climbs

No ticks or to-dos yet. Tick your routes or save To-Dos to see a map of your climbs here.