Mountain Project Logo

Ki Tu Dac Biet

284 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
32 years old · Male

Member Since
Sep 17, 2020
Last Visit: Jan 29, 2021
0 Points DetailsDrop down

Favorite Climbs
https://genk.vn/cach-tao-ten-ki-tu-dac-biet-doc-dao-tai-kitudacbietco-20210128111038825.chn
Other Interests
Bạn muốn có 1 tên game thật đẹp và độc. Kitudacbiet.co là công cụ dành cho bạn, công cụ tạo kí tự đặc biệt tốt nhất hiện nay. Tạo nhanh tên kí tự đặc biệt ff, free fire, free fire, liên quân, lol Name: Kí Tự Đặc Biệt Website: https://kitudacbiet.co/ Phone : 0938 137 131 Company: Công Ty TNHH Thương Mại Sức Khỏe Sắc Đẹp Vệ Nữ Zn Tags : #Game , #Technology Từ Khóa : kí tự đặc biệt, kí tự đặc
More Info
Bạn muốn có 1 tên game thật đẹp và độc. Kitudacbiet.co là công cụ dành cho bạn, công cụ tạo kí tự đặc biệt tốt nhất hiện nay. Tạo nhanh tên kí tự đặc biệt ff, free fire, free fire, liên quân, lol Name: Kí Tự Đặc Biệt Website: kitudacbiet.co/ Phone : 0938 137 131 genk.vn/cach-tao-ten-ki-tu-…


To-Do List

None yet.

Ticks

None yet.

Tick Breakdown
Trad Sport Boulder Ice

Pitches Routes Days Out
90 Days 0 0 0
Last Year 0 0 0
5 Years 0 0 0
All Time 0 0 0

Where Ki Tu Climbs

No ticks or to-dos yet. Tick your routes or save To-Dos to see a map of your climbs here.
Welcome

Join the Community

Create your FREE account today!
Already have an account? Login to close this notice.

Get Started