Mountain Project Logo

Suggested Ratings 1

Eduardo Ramirez 5.9

Ticks 4

Greg Koeppen Apr 22, 2019 · TR.
bhembree Jun 7, 2014
Eduardo Ramirez Aug 13, 2012 · redpoint
Sean Cobourn Sep 28, 2011